องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลหนองบัวศาลา ประจำปี 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

28 ต.ค. 64 54