องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ (ห้องเรียนอัจฉริยะ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

6 ม.ค. 64 145