alt=

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 9 ก.ค. 62 อ่าน 18