alt=

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหินคลุก จากบ้านนายตั๋ว-หนองขี้แต้ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 1 ก.ค. 62 อ่าน 10