alt=

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 1 ก.ค. 62 อ่าน 14