alt=

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาเป็นเทศบาลเมืองหนองบัวศาลา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 21 มิ.ย. 62 อ่าน 20