alt=

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดลัดดา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 20 มิ.ย. 62 อ่าน 19