alt=

ประกาศ-คำสั่ง

คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 26