alt=

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 14 พ.ค. 62 อ่าน 44