alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ช่วงที่ 1 จากหมู๋บ้านเคียงเขตซอย 4 - สามแยกร้านวิบูลย์อาหารป่า


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 40