alt=

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ชั้น ๒ (การแต่งกาย : ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาตามสถาบันที่ศึกษาอยู่)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 28 มี.ค. 62 อ่าน 62