alt=

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 27 มี.ค. 62 อ่าน 70