alt=

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านครูปราณี - บ้านนางทุรัง ม.๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านครูปราณี - บ้านนางทุรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 1 มิ.ย. 61 อ่าน 169