alt=

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหมู่บ้านทวีทอง ม.๘ บ้านหนองตาคง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างหมู่บ้านทวีทอง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 1 มิ.ย. 61 อ่าน 154