alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนางบังอร-คลองดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนางบังอร-คลองดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 295