alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเลขที่ 30/2560 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic (จากบ้านตาหล่อ-บ้านลุงปั่น) ณ ม.10 บ.หนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเลขที่ 30/2560 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic (จากบ้านตาหล่อ-บ้านลุงปั่น) ณ ม.10 บ.หนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 247