alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเลขที่ 28/2560 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic (เส้นข้างโรงงาน วาย เอส ที ถึงร้านบิวเกษ) ณ ม.3 บ.หนองปลิง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเลขที่ 28/2560 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic (เส้นข้างโรงงาน วาย เอส ที ถึงร้านบิวเกษ) ณ ม.3 บ.หนองปลิง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 249