alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเลขที่ 29/2560 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic (จำนวน 4 สายทาง) ณ ม.8 บ.หนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเลขที่ 29/2560 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic (จำนวน 4 สายทาง) ณ ม.8 บ.หนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 273